Oktober 1990
Sepenuhnya, tidak setengah-setengah.
Jimat Sekti

Wong lanang kudu menang
wong wedhok kudu ngalah
wong lanang ngekep jagad
wong wedok ra kena mbantah
wong lanang kena saba sakdalandalan
wong wedok wis mesthine ning
ngumah
wong lanang bedhigasan ora nggenah
wong wedok ora wani obah

Wong lanang kuwi pancen ngglathak
licik lucu lan mamak
karepe wong wedok mung dikon
mlumah ngglethak
yen gregah-gregah arep tangi
gage-gage diagar-agari jimat sakti
sing jenenge norma adat tradisi 
 
"Puisi: Jimat Sekti"
Puisi: Jimat Sekti
Karya: Wiji Thukul
Sepenuhnya, tidak setengah-setengah.
Protelon

Dalan iki dadi saksi
aku niba-tangi bola-bali
dalam iki ngerti
menawa aku wis wau wedi
keblasuk
ora wani bali.
 
"Puisi: Protelon"
Puisi: Protelon
Karya: Wiji Thukul
Sepenuhnya, tidak setengah-setengah.
Aku Dudu Satrya

Yen kiwa tengen kebak wong
dipulasara
aku ora arep mungguh gunung tapabrata
yen kiwo tengen pating njlerit
aku ora arep nyepi ing ringin-ringin
wingit
aku dudu satrya
aku dudu pangeran sing arep
munggah nata
aku rakyat biasa
menungsa cilik sing nduwe tangga.
 
"Puisi: Aku Dudu Satrya"
Puisi: Aku Dudu Satrya
Karya: Wiji Thukul
Sepenuhnya, tidak setengah-setengah.
Geguritan Iki Mung Pengin Kandha

Geguritan iki mung pengin kandha
ing njaba ana wong sambat ngaluara
sajake bubar dipulasara
swarane ora cetha
gremeng-gremeng ing petengan
cangkeme pecah
awak sekojur abang biru
apa kowe ora krungu?
coba lirihna omonganmu
mbok menawa kowe ngerti
apa karepe

Geguritan iki mung aweh kabar
ing njaba bathang bosok pirangpirang
apa irungmu ora mambu

Thok! thok! thok!
sing teka aku kana
lawangmu ngakna
Solo, 8/6/87 
 
"Puisi: Geguritan Iki Mung Pengin Kandha"
Puisi: Geguritan Iki Mung Pengin Kandha
Karya: Wiji Thukul
Sepenuhnya, tidak setengah-setengah.
7 Agustus 1987

Isih turu aku digugah adhiku
dheweke mbengak: aku klebu
sipenmaru!
maca koran sing didudahake
"Endi?"
adhiku nggregeli
drijine nduding jenenge
"Iki lho... ...."
adhiku bungahe ora karuan
(sida dadi mahasiswa!)
simbok melu bingung
pamer tangga kiwo tengen
"Mbayar pira?"
"Satus telung puluh lima ewu!"
simbok ndomblang
nyawang isen-isen omahe.

Sorogenen, Solo
 
"Puisi: 7 Agustus 1987"
Puisi: 7 Agustus 1987
Karya: Wiji Thukul