Puisi: Jimat Sekti (Karya Wiji Thukul)
Puisi: Jimat Sekti (Karya Wiji Thukul)

Jimat Sekti Wong lanang kudu menang wong wedhok kudu ngalah wong lanang ngekep jagad wong wedok ra kena mbantah ...

Read More »

Puisi: Protelon (Karya Wiji Thukul)
Puisi: Protelon (Karya Wiji Thukul)

Protelon Dalan iki dadi saksi aku niba-tangi bola-bali dalam iki ngerti menawa aku wis wau wedi keblasuk ora ...

Read More »

Puisi: Aku Dudu Satrya (Karya Wiji Thukul)
Puisi: Aku Dudu Satrya (Karya Wiji Thukul)

Aku Dudu Satrya Yen kiwa tengen kebak wong dipulasara aku ora arep mungguh gunung tapabrata yen kiwo tengen pating...

Read More »

Puisi: Geguritan Iki Mung Pengin Kandha (Karya Wiji Thukul)
Puisi: Geguritan Iki Mung Pengin Kandha (Karya Wiji Thukul)

Geguritan Iki Mung Pengin Kandha Geguritan iki mung pengin kandha ing njaba ana wong sambat ngaluara sajake bubar dipul...

Read More »

Puisi: 7 Agustus 1987 (Karya Wiji Thukul)
Puisi: 7 Agustus 1987 (Karya Wiji Thukul)

7 Agustus 1987 Isih turu aku digugah adhiku dheweke mbengak: aku klebu sipenmaru! maca koran sing didudahake "End...

Read More »
loading...
 
Top