Puisi: Kasidah Negeri Sarung Kopyah Karya: Raedu Basha
Kasidah Negeri Sarung Kopyah
(: May Moon Nasution)

Kami dihantarkan takdir pada sebuah zaman yang dibawa
mengeja huruf-huruf yang jatuh dari masa silam
seumpama musafir memutar arah jalannya 
mencari jejak tinta emas di jari-jari sejarah
kami menyebut: atsar, suatu peninggalan yang dimuliakan
berbaris-baris rangkaian hijaiyah tertulis
kertas-kertas kuning tersepuh kalam jawi.

Waktu berdetak di ruang kami bergerak
merapalkan lafal murkab mufid wadak
nahwu sharaf, kami i'rab kami i'lal setiap lafal
guna mengetahui perubahan bentuk suatu kosa kata
dalam dimensi-dimensi lain dalam hidup nyata
menyerupai garis nasib yang kadang tergubah bentuk lain
kami nyanyikan ubahan kosa kata
seumpama meniti dari satu takdir ke takdir
faâ'ala faâ'ala faâ'alu faâ'alat faâ'alata faâ'alnaâ....

Ganding Pustaka, 2015
"Puisi Raedu Basha"
PuisiKasidah Negeri Sarung Kopyah
Karya: Raedu Basha

|| Jika berkenan? Tolong Bagikan ||
|| Jika kurang berkenan? Tolong Komentar ||
|| Jika ingin pergi? Tolong kembali lagi ||

Post A Comment:

0 comments: