Asih Punk Rock

"Aja takon ngendi omahku mas!"

Bapakku pegatan kawin maneh karo
prawan
Adhiku papet sekolahe berantakan
saben ndina usrek aku ora kerasan

"Aja takon pira umurku mas!"

Telung taon kepungkur aku kelas
loro smp
Prawanku ilang dimaling lanangan

"Aja takon iki jam pira mas!"

Wengi iki aku kelonana
Ora bakal ana wong nggoleki
(Asu! ning apa kowe ora kandha
yen lagi bulanan Asih?)

Solo, 24/7/87
"Puisi: Asih Punk Rock"
Puisi: Asih Punk Rock
Karya: Wiji Thukul
Loading...

Post A Comment:

0 comments: