loading...
Asmaradana


Mabura
mabura menyang ngendi
aku ora nggondheli
mabura
mabura tekan ngendhi
aku tetep nututi
tresnaku merdhika cah ayu!

Kemarang, feb '86
"Puisi: Asmaradana"
Puisi: Asmaradana
Karya: Wiji Thukul

Post a Comment

loading...
 
Top