loading...
Ing Telenging Ning
Ing telenging ning
katon rupaku
merat
merat
ora memper rupa
naging aku ora pangling

Ing telenging ning
ora ono apa-apa
mung
luh
lan
dosa

Ing telenging ning
wewadi kang primpen
sumebar
kaya ara-ara

Semarang, feb '86
"Puisi: Ing Telenging Ning"
Puisi: Ing Telenging Ning
Karya: Wiji Thukul

Post a Comment

loading...
 
Top