Ing Telenging Ning

Ing telenging ning
katon rupaku
merat
merat
ora memper rupa
naging aku ora pangling

Ing telenging ning
ora ono apa-apa
mung
luh
lan
dosa

Ing telenging ning
wewadi kang primpen
sumebar
kaya ara-ara

Semarang
Februari 1986
"Puisi: Ing Telenging Ning"
Puisi: Ing Telenging Ning
Karya: Wiji Thukul

Post A Comment:

0 comments: