Reco Ngglandag

Reco nggladag
coba takona
bocah-bocah kuwi anake sapa
apa kupingmu ora risi
krungu cekikikane bocah-bocah kuwi
coba takonana omahe ngendi
iki wis bengi
coba tamatna sopir-sopir becak kae
turu angler ora sarungan
apa sing dienteni? Rejeki?

Reco nggladag
tulung
jawilna sutinah
sing rambute dawa diklebang loro
kuwi
mengko esuk arep turu ngendhi?
Solo, 4/8/87 
 
"Puisi: Reco Ngglandag"
Puisi: Reco Ngglandag
Karya: Wiji Thukul

Post A Comment:

0 comments: