Jalan Magelang Tengah Wengi

Bakul-bakul genthong
genteyongan mikul dagangan
baris ing petengan
kaya budhak mangkat kerja rodi

Bakul-bakul genthong
genteyongan munggah-mudhun
saka desa mlebu kutha
golek pasar

Bakul-bakul genthong
genteyongan
mburu pulukan upa
Kartasura, 2/8/87
"Puisi: Jalan Magelang Tengah Wengi"
Puisi: Jalan Magelang Tengah Wengi
Karya: Wiji Thukul

Post A Comment:

0 comments: