7 Agustus 1987

Isih turu aku digugah adhiku
dheweke mbengak: aku klebu
sipenmaru!
maca koran sing didudahake
"Endi?"
adhiku nggregeli
drijine nduding jenenge
"Iki lho... ...."
adhiku bungahe ora karuan
(sida dadi mahasiswa!)
simbok melu bingung
pamer tangga kiwo tengen
"Mbayar pira?"
"Satus telung puluh lima ewu!"
simbok ndomblang
nyawang isen-isen omahe.

Sorogenen, Solo
 
"Puisi: 7 Agustus 1987"
Puisi: 7 Agustus 1987
Karya: Wiji Thukul

Post A Comment:

0 comments: