69 Tahun

Alhamdulillah
terima kasih

Betapa banyak kuperoleh dari-Mu
betapa sedikit amal ibadahku

Jakarta, 10 April 2012
Puisi: 69 Tahun
Puisi: 69 Tahun
Karya: Aspar Paturusi


Catatan:
  • Nama asli Aspar Paturusi adalah Andi Sopyan Paturusi.
  • Aspar Paturusi lahir pada tanggal 10 April 1943 di Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Post A Comment:

0 comments: